Werkwijze

De werkwijze van Het PleegTheater bestaat uit zes stappen om tot een artistiek en professioneel product te komen:

1. Afspraak met klant (telefonisch of mondeling);

2. Uitwerking idee en aanlevering offerte;

3. Klant kan try-out bezoeken en feedback leveren;

4. Het PleegTheater verfijnt het idee tot het uiteindelijke product;

5. Optreden of voorstelling;

6. Evaluatie (mondeling, telefonisch of schriftelijk, afhankelijke van de aard van de opdracht).