Voor wie

Cure / ziekenhuizen

Het PleegTheater levert maatwerkproducties op locatie voor medewerkers uit de zorgsector. De cure-tak van de zorgsector is daarbij onze voornaamste doelgroep. Wij worden geboekt door ondernemingsraden en patiëntenverenigingen, maar ook door individuele zorgprofessionals.
Het PleegTheater begeleidt veranderprocessen door een ludieke en theatrale bijdrage te leveren aan symposia of congressen. Ook worden er intieme optredens gemaakt voor kleine groepen. Ieder optreden start vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever. Dit resulteert in doeltreffende en interactieve (muziek)theatervoorstellingen. De mogelijkheden voor onze optredens op maat vindt u hier.

Care / langdurende zorg

Voor optredens binnen care-instellingen werkt het PleegTheater samen met Stichting Theater Veder. Theater Veder is gespecialiseerd in het maken van contact met kwetsbare doelgroepen middels theater, zang en poëzie. Klik hier voor meer informatie.