Theater op maat

Het PleegTheater is gespecialiseerd in het ontwikkelen van opdrachten en voorstellingen ‘op maat’ op basis van door u aangeleverde thema’s. Deze voorstellingen worden gespeeld en begeleid door professionele acteurs en muzikanten.

We verwerken de aangeleverde ingrediënten om de bijeenkomst of het congres een luchtig of juist een verdiepend karakter mee te geven. De hoofddoelstelling van onze voorstellingen is dat het publiek in hoofd en hart geraakt wordt.

Het PleegTheater verzorgt ook maatwerkproducties voor feest- en themadagen.

Voor het programma van de dag kunt u kiezen uit de onderstaande onderdelen, afhankelijk van uw wensen.

Theatrale acts voor de zorg:

Ludieke ontvangst:

De medewerkers van uw zorgorganisatie worden gastvrij en op interactieve wijze ontvangen met muziek, zang of een act. Deze ontvangst heeft als doel een interactieve en levendige sfeer te creëren.

Roddelscene:

Twee acteurs van het PleegTheater nemen de rol aan van twee medewerkers binnen uw organisatie. Het ene personage is enthousiast over de bijeenkomst en ziet allerlei kansen en mogelijkheden voor verbetering, terwijl de ander sceptisch is en beren op de weg ziet. Door de humor en herkenbaarheid van de roddelscène, wordt de weerstand bij de medewerkers in de zorg aan het begin van de bijeenkomst bespreekbaar gemaakt. Herken je je meer in de één of in de ander?
Doel: bespreekbaar maken van gerichtheid op een veilig en positief werkklimaat.

Regietheater:

Op basis van  vooraf door u verstrekte informatie (of eventueel interviews met medewerkers en bewoners) spelen de acteurs herkenbare scènes over het thema van de bijeenkomst, bijvoorbeeld ‘vraaggerichte zorg’. De acteurs beginnen met het spelen van een niet wenselijke situatie, bijvoorbeeld het idee dat de wil van de medewerker altijd wet is. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteur die de medewerker speelt te ‘regisseren’. De zaal mag aangeven wat de ‘medewerker’ niet goed doet en dit proberen om te zetten in de wenselijke situatie. Er ontstaat uiteindelijk een dialoog, waardoor de zaal zich gezamenlijk een beeld kan vormen over vraaggerichte zorg binnen uw eigen organisatie.
Doel: bewustzijn creëren op vraaggericht gedrag van de medewerker

Lied op maat:

Op een bestaande melodie wordt door het PleegTheater een tekst gemaakt over een door uw organisatie aangeleverd thema. Het lied zal tijdens de voorstelling worden gezongen (bijvoorbeeld door de leidinggevende) voor de medewerkers, waarbij de medewerkers zelf tijdens het refrein kunnen invallen. Samen zingen verhoogt de sfeer en creëert bovendien meer sociale cohesie.

Luister hier naar een lied gemaakt voor belevingsgerichte zorg: Laat laag licht – door Josephine Noyons

Monologen:

De acteurs spelen bewoners van uw instelling die hardop nadenken over hun huidige bestaan. Het perspectief van de bewoner roept identificatie op (begrip en ontroering) bij de medewerkers.

Interview:

Een acteur/actrice van het PleegTheater kan tijdens uw bijeenkomst een leidinggevende of directeur interviewen. Tijdens dit interview worden de vragen gesteld die de zaal eigenlijk graag zou willen maar niet durven te stellen. Een andere mogelijkheid is een projectgroep te interviewen over hun succeservaringen, die vooruit lopen op recente ontwikkelingen.

Workshops op maat:

Na afloop van de plenaire bijeenkomst kan het PleegTheater workshops inhoudelijk invulling geven.
Actuele thema’s:
–        Mantelzorg/vrijwilligersbeleid
–        (mis)communicatie
–        omgaan met agressie
–        kleinschalig wonen, levensloop
–        implementatie van actuele innovaties
–        borging van reeds ingevoerde methodieken

Plenaire afsluiting:

Aan het einde van de dag wordt op een luchtige manier de opbrengst van de dag besproken. Samen met de aanwezigen worden plannen gemaakt: hoe gaan we hier nu mee verder, hoe houden we de energie van vandaag vast op de werkvloer van morgen? De afsluiting wordt dikwijls begeleid door muziek en zang.