Communicatietraining

Het gaat goed, maar het kan altijd beter

In deze theatervoorstelling worden de begrippen communicatie en miscommunicatie onder de loep genomen, waarbij interactie met het publiek een belangrijke plek inneemt. HetĀ PleegTheater gebruikt rolfiguren die de kern van een probleem op een humorvolle manier weten te raken en bespreekbaar durven te maken.

De voorstelling is opgebouwd vanuit communicatie-elementen zoals:

  • regels,
  • samenwerking,
  • luisteren,
  • onderscheid tussen proces/productmatig denken,
  • feedback,
  • verbaal/ non-verbaal gedrag.