theater op maat

Opdrachten “op maat.” 

Het PleegTheater is gespecialiseerd in het ontwikkelen van opdrachten en voorstellingen ‘op maat’ op basis van door u aangeleverde thema’s. Deze voorstellingen worden gespeeld en begeleid door professionele acteurs. We verwerken de aangeleverde ingrediënten om uw bijeenkomst een luchtig of juist een verdiepend karakter mee te geven. De hoofddoelstelling van een voorstelling op maat is, dat het publiek daarbij in hoofd en hart geraakt wordt.

Het programma van de dag bestaat uit de onderstaande onderdelen en kan uiteraard aan uw wensen worden aangepast.

Ludieke ontvangst:
Uw medewerkers worden gastvrij en op interactieve wijze ontvangen met muziek, zang of een act. Deze ontvangst heeft als doel een ontspannen, maar wel levendige sfeer te creëren die  de rest van de dag stand houdt.

Roddelscene:
Twee acteurs van het PleegTheater nemen de rol aan van twee medewerkers van uw instelling. Het ene personage is enthousiast over de bijeenkomst en ziet allerlei kansen en mogelijkheden voor verbetering, terwijl de ander sceptisch is en beren op de weg ziet. Door de humor en herkenbaarheid van de roddel scène, wordt de eventuele weerstand bij de medewerkers aan het begin van de bijeenkomst bespreekbaar gemaakt. Herken je je meer in de één of in de ander?

Regietheater:
Op basis van informatie van de medewerkers (of eventueel interviews met medewerkers en bewoners) worden er herkenbare scènes gemaakt over het thema van de bijeenkomst, bijvoorbeeld ‘vraaggerichte zorg’. De acteurs beginnen met het spelen van de niet wenselijke situatie. De eerste scène kan dan gaan over dat de wil van de medeweker altijd wet is. Vervolgens wordt de zaal uitgenodigd om de acteur die de medeweker speelt te ‘regisseren’. De zaal mag aangeven wat de ‘medewerker’ niet goed doet en dit proberen om te zetten in de wenselijke situatie. Er ontstaat uiteindelijk een dialoog, waardoor de zaal zich gezamenlijk een beeld kan vormen over vraaggerichte zorg binnen uw eigen organisatie.

Lied op maat:
Op een bestaande melodie wordt door het PleegTheater een tekst gemaakt over een door uw organisatie aangeleverd thema. Het lied zal tijdens de voorstelling worden gezongen (bijvoorbeeld door de leidinggevende) voor de medewerkers, waarbij de medewerkers zelf tijdens het refrein kunnen invallen. Samen zingen verhoogt de sfeer en creëert bovendien meer sociale cohesie. Het is mogelijk het lied live te laten begeleiden door een orkest of koor van het PleegTheater. Hieronder ziet u een voorbeeld van een lied op maat:

Luisteren naar een  lied gemaakt voor belevingsgerichte zorg: De avond valt –  door Josephine Noyons

Monologen:
De acteurs spelen vervolgens bewoners van uw instelling, die hardop nadenken over hun huidige bestaan. Het perspectief van de bewoner roept identificatie op (begrip en ontroering) bij het personeel. De monologen worden dikwijls ondersteund door zang en muzikale begeleiding.

Interview:
Een acteur/actrice van het PleegTheater kan tijdens uw bijeenkomst een leidinggevende of directeur interviewen. Tijdens dit interview worden de vragen gesteld die de zaal eigenlijk graag zou willen weten, maar niet durft te vragen. Een andere mogelijkheid is een project groep te interviewen over hun succeservaringen, die vooruit lopen op recente ontwikkelingen.

Workshops op maat:
Na afloop van de plenaire bijeenkomst kan het  PleegTheater workshops  inhoudelijk  invulling geven.
Actuele thema’s:
–        Mantelzorg/vrijwilligersbeleid
–        (mis)communicatie
–        omgaan met agressie
–        kleinschalig wonen, levensloop
–        implementatie van actuele innovaties
–        borging van reeds ingevoerde methodieken

Plenaire afsluiting:
Aan het einde van de dag worden op een luchtige manier de opbrengst van de dag besproken. Samen worden plannen gemaakt: hoe gaan we hier nu mee verder, hoe houden we de energie van vandaag vast op de werkvloer van morgen? De afsluiting wordt dikwijls begeleid door muziek en zang.