Het tv programma Zembla toonde in een uitzending in 2012 aan dat veel ziekenhuizen tekortschieten in hygiëne. Tweede kamerlid Bruins Slot wil dat minister Edith Schipper het onderwerp bespreekbaar maakt en met oplossingen komt, zie link:  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1290621

Maakt uw ziekenhuis in 2013 van “ziekenhuishygiëne” een speerpunt als beleid? De rolfiguren Zuster Lichtbak en Zuster Zwanenzang hebben een performance paraat om op ludieke en op doeltreffende wijze assistentie te verlenen.

“Uit de evaluatie bleek dat maar liefst 96% van de deelnemers tevreden of zeer tevreden over de medewerkersbijeenkomst was. Ook over jullie rol waren ze erg enthousiast!” Anthoniusziekenhuis Nieuwegein november 2012.