Maak kennis met de Veder Methode en ervaar zelf hoe je op Veder lichte wijze het contact met ouderen met dementie of een psychiatrische achtergrond kunt intensiveren. Deze training is ook toegankelijk voor zorgprofessionals.

Belangrijke ingrediënten hierbij zijn een-op-eencontact, poëzie, muziek, theater (acte de présence en intonatie) en reminiscentie (ophalen van herinneringen). Deze training is bedoeld voor iedereen die vanuit persoonlijke omstandigheden of als vrijwilliger geïnteresseerd is in de Veder Methode. Spelervaring noch “talent” zijn voorwaarden voor deelname.

Tijdens de kennismakingstraining leren deelnemers de vier stappen van de Veder Methode kennen: het beginnen met een-op-eencontact, het prikkelen van het lange termijngeheugen, het aanspreken in het hier en nu en het afronden met, opnieuw, een-op-eencontact. Ook maken de deelnemers kennis met de belangrijkste onderliggende principes van de Veder Methode:

 • validation
 • reminiscentie
 • belevingsgerichte zorg
 • neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Tijdens de training worden veel praktijkoefeningen gedaan. Ter afsluiting geven de deelnemers een kleine presentatie.    

  • Duur: Eén dag van 9.30 uur tot 17.00 uur
  • Locatie: Derde Oosterparkstraat 88, 1091 KB Amsterdam
  • Voor: iedereen die betrokken is bij de zorg voor ouderen met geheugenproblemen
  • Kosten: € 140,- p.p. (inclusief lunch en inclusief 20% korting voor mantelzorgers en vrijwilligers)

De kennismakingstraining kan op zichzelf staan, maar kan ook fungeren als basismodule waarna een certificeringstraject gevolgd kan worden.   

De trainingen van Veder staan geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO); dit betekent dat zij voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en zijn vrijgesteld van BTW.

Heeft u interesse in het aanbod van Veder of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Theater Veder of bel 020 - 7700 306.