De Veder Methode levert een positieve bijdrage aan het gedrag en de stemming van dementerende bewoners van een verpleeghuis, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Ook voor verzorgenden heeft de methode voordelen: het toepassen geeft plezier en de wederkerigheid in het contact bevordert de arbeidssatisfactie.

Onderzocht zijn huiskamervoorstellingen, uitgevoerd door spelers van Veder én door zorgmedewerkers die in de Veder Methode getraind zijn. Een huiskamervoorstelling is een interactieve groepsactiviteit waarin bewoners van verzorgings- of verpleeghuizen worden uitgenodigd tot contact. Daarnaast vond onderzoek plaats naar arbeidssatisfactie in focusgroepen met medewerkers. Het onderzoek werd uitgevoerd door Marijke van Haeften-van Dijk en begeleid door Prof. Dr. R.M. Dröes (Alzheimer Centrum van het VUmc) en Ass. Prof. Dr. J.C.M. van Weert (Amsterdam School of Communication Research, ASCoR). Op 13 september 2016 is Marijke gepromoveerd op het onderzoek.

Met een geldprijs toegekend door de Stichting Hofje Codde van Beresteyn werd een korte film gemaakt waarin de resultaten van het onderzoeken geïllustreerd worden aan de hand van fragmenten uit huiskamervoorstellingen. Deze film kunt u hieronder bekijken.

Prof. Dr. R.M. Dröes in de film:
“Het feit dat er bij deze methode zoveel effecten te zien zijn, is opvallend. Want je ziet bij de mensen die de Veder Methode gevolgd hebben, dus naar de voorstelling zijn geweest, dat ze daarna ook nog herinneringen ophalen, sociale contacten hebben, dat ze alerter zijn en dat blijft dus ook nog zeker twee uur daarna. Dat is wel speciaal.”

Lees hier een samenvatting van het onderzoeksrapport Evaluatie van de Veder Methode; theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (PDF).
Lees hier het volledige onderzoekrapport Evaluatie van de Veder Methode; theater als contactmethode in de psychogeriatrische zorg (PDF), of bestel het in gedrukte vorm via onze webshop.
In het tijdschrift International Psychogeriatrics verscheen het artikel "Does theatre improve the quality of life of people with dementia?" Een samenvatting is te lezen op PubMed.
In het Franse blad La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie verscheen dit artikel over de Veder Methode: Évaluation de la Méthode Veder: la théâtre comme méthode de communication dans les soins psycho-gériatriques (PDF).

In 2012 is een promotieonderzoek gestart naar de implementatie van de Veder Methode in de 24-uurszorg. Dit onderzoek is gebaseerd op het studieprotocol dat is gepubliceerd in 2016. De resultaten hiervan worden verwacht in 2017. Bij dit onderzoek zijn zorginstellingen betrokken in Amsterdam, Den Helder, Twente en Eindhoven. Het onderzoek wordt gedaan door Petra Boersma (Hogeschool Inholland, Amsterdam Domein Gezondheid, Sport en Welzijn), begeleid door Prof. Dr. R.M Dröes (Alzheimer Centrum van het VUmc) en Ass. Prof. Dr. J.C.M. van Weert (Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). In de klankbordcommissie zijn o.a. betrokken Alzheimer Nederland, Actiz, Zorgkantoor Noord-Holland Noord, V&VN (Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).